sieTESTUJE – Test COOPERA w sobotę w Kielcach!

Po raz kolejny w Kielcach będzie można sprawdzić swoją formę w Teście Coopera.

Co to takiego? Najkrócej mówiąc to test polegający na biegu (marszu) przez 12 minut, wynik na podstawie odpowiednich tabel określa poziom naszego przygotowania fizycznego. W ubiegłym roku w naszym mieście w teście wzięły udział 424 osoby.

Test Coopera w Kielcach odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bocznej w sobotę 10 maja w godzinach 9.00 – 16.00. Udział w teście jest bezpłatny. Przyjść można w każdej chwili do czego sieBIEGA gorąco namawia!

Organizatorem Testu Coopera w naszym mieście jest: KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej i Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej

polskabiega31:edek.qxd PS-FILE: job-10.205.33.202-622099.ps USER