DOŁĄCZ DO NAS

dolacz1

Zapraszamy do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Biegaczy „sieBIEGA”.

Jesteśmy dotychczas jedyną tego typu organizacją zrzeszającą formalnie fanów aktywności biegowej. Jeśli chcecie przyłączyć się do nas wystarczy wypełnić poniższy formularz i przesłać go e-mailem na kontakt@siebiega.com, pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres siedziby. Składka członkowska wynosi 25 zł na kwartał. Wpłatę należy przelać na konto stowarzyszenia do ostatniego dnia kwartału.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Konto bankowe:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

58 2030 0045 1110 0000 0384 3850

Serdecznie zapraszamy – razem możemy więcej!