Kielce Biegają 2018 – ZAPISY

Urząd Miasta w Kielcach zaprasza do udziału w X  edycji biegu w ramach akcji „Kielce Biegają”, który odbędzie  się w dniu 29 września 2018 r. (start o godz. 12.00 w Parku Miejskim w Kielcach).

Trasy biegów i kategorie wiekowe uczestników:

Trasa nr 1. – roczniki: 2008 i młodsi –  dystans ok. 400 m
Start: Park miejski – start: alejka parkowa przy wejściu od ul. Jana Pawła II, meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.

Trasa nr 2. –  roczniki 2007-2003  –  dystans ok. 1400 m
Start:  Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – skręt w lewo – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej –  na wysokości  przejścia dla pieszych  skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica,  meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.

Trasa nr 3. –  roczniki: 2002-2000 –  dystans ok. 2000 m
Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej – na wysokości przejścia dla pieszych – skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – przecięcie ul. Solnej,  bieg wzdłuż Silnicy ścieżką rowerową do ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Sienkiewicza – bieg ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Staszica – bieg ul. Staszica – meta na alejce parkowej na wysokości muszli koncertowej.

Trasa nr 4. – bieg OPEN  (warunek – ukończone 18 lat)  dystans ok 4300 m
Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) –bieg alejką parkową w stronę  ul. Jana Pawła II – skręt w prawo bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej na wysokości przejścia dla pieszych – skręt |w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica- skręt w lewo ul. Zamkowa – ul. Zamkowa – skręt w lewo w bramę placu zamkowego Muzeum Narodowego – teren Muzeum Narodowego – bieg ulicą obok budynku Caritasu –skręt w prawo w  ul. Czerwonego Krzyża – ul. Czerwonego Krzyża – skręt w prawo w ul. Wesoła – ul. Wesoła – skręt w lewo w ul. Mickiewicza – ul. Mickiewicza –skręt w lewo w ul. Hipoteczna – skręt w prawo ul. Przy Muzeum Zabawek – skręt w lewo w ul. Ewangelicka – skręt w lewo w ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza –  – skręt w prawo w  ul. Duża – ul. Duża – skręt w lewo płyta Rynku –bieg do ul. Leśnej – ul. Leśna – skręt w prawo w  ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza –skręt w lewo  w  ul. Paderewskiego– ul. Paderewskiego – skręt w lewo w  ul. Solna – ul. Solna –skręt w prawo do ul. Staszica – ul. Staszica, -meta alejka parkowa przy muszli koncertowej.

Kielce biegają

ZAPISY NA BIEG OPEN   

Warunki uczestnictwa w biegu w niżej podanych rocznikach:
1. roczniki: 2010 i młodsi
2. roczniki: 2009  – 2008
3. roczniki: 2007  – 2006
4. roczniki: 2005  – 2003
5. roczniki: 2002  – 2000
6. roczniki: 2000 i starsi

 

Warunkiem uczestnictwa w Biegach  jest spełnienie następujących kryteriów:
1) prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego do pobrania ze strony www.um.kielce.pl lub www.siebiega.com  i złożenie go do dnia  24 września 2018 r. do godz. 15.30:

a) w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta   Urzędu  Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6,  pokój 501/502 lub 503
b) na adresy mailowe: elzbieta.habrowska@um.kielce.pl  lub justyna.lukasik@um.kielce.pl,
c) fax–em : 41 36 76 552
d) lub osobiście w dniu 29.09.2018 r.  na 20 minut przed startem w danym  biegu w Biurze Zawodów – Park Miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach.

2) złożenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu,
3) złożenie„Oświadczenia osoby pełnoletniej  – uczestnika Biegu” – w przypadku osób  pełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 8.30
4) warunkiem uczestnictwa w Biegu OPEN jest:

a) ukończenie w dniu biegu 18 lat,
b) wypełnienie drogą elektroniczną formularza zamieszczonego na stronie www.um.kielce.pl lub www.siebiega.com.
c)  złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr
101, poz. 1095). Oświadczenie dostępne będzie w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego
d) zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 27 września  2018 r. lub do wyczerpania limitu uczestników 250 osób. W przypadku nie wyczerpania limitu uczestników  Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 9.30

 

Do pobrania:
Regulamin Biegu
Formularz Rejestrowy oraz oświadczenia – załącznik do Regulaminu

Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale  i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

ZAPISY NA BIEG OPEN