Kielce Biegają 2017 – zapisy

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w IX  edycji biegu w ramach akcji
„Kielce Biegają”, który odbędzie  się w dniu 21 października 2017 r.
(start o godz. 10.00 w Parku Miejskim w Kielcach).

 Trasy biegów i kategorie wiekowe uczestników:

1.      Trasa nr 1   roczniki: 2008-2007 oraz  2009 i młodsi                    dystans ok. 400 m

Start: Park miejski – start: alejka parkowa przy wejściu od ul. Jana Pawła II, meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.

2.     Trasa  nr 2      roczniki 2006-2005 oraz  2004-2002                     dystans ok. 1400 m

Start:  Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – skręt w lewo – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej –  na wysokości  przejścia dla pieszych  skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica meta alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.

3.      Trasa nr 3     roczniki: 2001-1999                                         dystans ok. 2000 m

Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej – na wysokości przejścia dla pieszych – skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – przecięcie ul. Solnej,  bieg wzdłuż Silnicy ścieżką rowerową do ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Sienkiewicza – bieg ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Staszica – bieg ul. Staszica – meta na alejce parkowej na wysokości muszli koncertowej.

Warunki uczestnictwa w biegu w niżej podanych rocznikach: 

 1. roczniki: 2009 i młodsi
 2. roczniki: 2008  – 2007
 3. roczniki:  2006  – 2005
 4. roczniki:  2004  – 2002
 5. roczniki: 2001-1999
 • Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego stanowiącego załącznik do Regulaminu – do pobrania ze strony www.um.kielce.pl lub www.siebiega.com
  i złożenie go do dnia  16 października 2017r.  do godz. 15.30:
 1. w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Urzędu  Miasta Kielce przy
  ul. Strycharskiej 6, pokój 501/502 lub  503
 2. na adresy mailowe: elzbieta.habrowska@um.kielce.pl, lub anna.januchtai@um.kielce.pl
 3. fax – em : 41 36 76 552

lub osobiście w dniu 21.10.2017.  na 20 minut przed startem w danym  biegiem w Biurze Zawodów – Park Miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach.

 • złożenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu
 • złożenie „Oświadczenia osoby pełnoletniej  – uczestnika Biegu” – w przypadku osób  pełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu,

 

Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 8.30

Regulamin Biegu 

 

Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale  i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

BIEG OPEN

Warunkiem uczestnictwa w Biegu OPEN jest:

 • ukończenie w dniu biegu 18 lat,
 • wypełnienie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego do Biegu: kliknij tutaj 
 • złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr  101, poz. 1095). Oświadczenie dostępne będzie w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru   startowego.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 18 października 2017r. . lub do wyczerpania limitu uczestników 250 osób. W przypadku nie wyczerpania limitu uczestników  Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

·Trasa biegu OPEN (osoby pełnoletnie i starsze)                        dystans ok 4300 m

Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej)  – bieg alejką parkową w stronę  ul. Jana Pawła II – skręt w prawo bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej na wysokości przejścia dla pieszych – skręt |w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica- skręt w lewo ul. Zamkowa – ul. Zamkowa – skręt w lewo w bramę placu zamkowego Muzeum Narodowego – teren Muzeum Narodowego – bieg ulicą obok budynku Caritasu – skręt w prawo w  ul. Czerwonego Krzyża – ul. Czerwonego Krzyża – skręt w prawo w ul. Wesoła – ul. Wesoła – skręt w lewo w ul. Mickiewicza – ul. Mickiewicza – skręt w lewo w ul. Hipoteczna – skręt w prawo ul. Przy Muzeum Zabawek – skręt w lewo w ul. Ewangelicka – skręt w lewo w ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza –  – skręt w prawo w  ul. Duża – ul. Duża – skręt w lewo płyta Rynku – bieg do ul. Leśnej – ul. Leśna – skręt w prawo w  ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza – skręt w lewo  w  ul. Paderewskiego – ul. Paderewskiego – skręt w lewo w  ul. Solna –
ul. Solna – skręt w prawo do ul. Staszica – ul. Staszica, – meta alejka parkowa przy muszli koncertowej.

Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w kategorii kobiet i mężczyzn  przewidziane są medale  i nagrody rzeczowe.