W niedzielę 8 maja 2016 roku odbędzie się 2.sieBIEGA Półmaraton Kielecki czyli bieg uliczny na dystansie 21 km i 97,5 metra. W biegu wystartuje ponad 1000 biegaczy z Polski i zagranicy. W związku z tym pragniemy uprzedzić Państwa o utrudnieniach w ruchu samochodowym, mogą Państwo także spodziewać się zmian w kursowaniu niektórych linii komunikacji autobusowej.

Zmiany w organizacji ruchu w Kielcach na niektórych ulicach (np. Ogrodowa) zaczną obowiązywać już od soboty, 7 maja od godziny 20:00. W niedzielę 8 maja wiele ulic, którymi poprowadzony zostanie bieg będzie nieprzejezdnych bądź z ograniczonym ruchem.

Aleja Legionów.

Jezdnia ta z uwagi na to że stanowi centrum zawodów będzie zamknięta od godziny 7:00 do godziny 15:00

ul. Krakowska (odcinek od ul. Gagarina)

Będzie zamknięta od godz. 10:00 do 10:15

ulica Gagarina i Barabasza

Zarówno od strony ul. Krakowskiej jak i Alei Legionów (przy parkingu przed amfiteatrem) w godzinach 10:00 – 10:15 nie będzie możliwości wjazdu w ul. Gagarina.

ulica Ściegiennego i Jana Pawła II

Na odcinku od Barabasza do ul. Miodowicza – Ściegiennego będzie całkowicie zamknięta stałym wygrodzeniem, natomiast odcinek ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z Miodowicza do ul. Ogrodowej) będzie zamknięta jedynie jezdnia zachodnia. Zamknięcie tych jezdni planowane jest między godziną 9:30 a 13:00.

UWAGA! W godzinach 8.00 – 9.30 na odcinku ul. Ściegiennego mogą tworzyć się zatory z uwagi na duże natężenie ruchu – dojazd zawodników na parkingi w okolice stadionu.

ul. Ogrodowa

Na 15 minut, od godziny 10:10 do 10:25 całkowicie w dwóch kierunkach zamknięta będzie ulica Ogrodowa, później ruch samochodowy odbywał się będzie dwoma zwężonymi pasami w obu kierunkach.

Rondo im. Giedroycia

Utrudnienia na tym rondzie będą w godzinach 10:00 a 10:20 kiedy to będzie wyłączona możliwość poruszania się po rondzie w kierunku ul. Ogrodowej. Będzie natomiast możliwy skręt w ulicę Karczówkowską. Około godziny 10.20 będzie przywrócona możliwość wjazdu w ulicę Ogrodową.

ulica Biskupa Kaczmarka (wraz z dojazdem do Chęcińskiej)

Utrudnienia na tych ulicach nie powinny trwać dłużej niż około 30 minut (od 10:00 do 10:30). Ulica Kaczmarka będzie całkowicie wyłączona za wyjątkiem możliwości wjazdu w ul. Chęcińską.

Ulica Krakowska (odcinek od Kaczmarka do skrętu w Armii Krajowej oraz Pakosz)

W tej części zawodnicy biegną dwuetapowo. Pierwszy etap podobnie jak przy ul. Bpa Kaczmarka będzie trwał około 15 minut. Policja zatrzymuje ruch pojazdów na odcinku ul. Krakowskiej przed skrzyżowaniem z Kaczmarka oraz możliwość skrętu (przez nawrotkę) z ul. Pakosz w lewo w ul. Krakowską/Armii Krajowej.

Drugi etap trwał będzie od godziny około 10:40 do godz. 12:50. Tutaj jednak zawodnicy będą już bardzo rozciągnięci i będzie możliwe poprzeczne przepuszczanie pojazdów przez policję. Pojazdy wyjeżdżające z ul. Pakosz będą mogły pojechać prawym skrajnym pasem jedynie do nawrotki, i tamże skręcić w ul. Krakowską w kierunku Jagiellońskiej.  Podobnie z pojazdami jadącymi od strony ul. Gagarina, czy bpa Kaczmarka. Ci kierowcy będą mieli możliwość skrętu w Pakosz – ten skręt także będzie wymagał zgody funkcjonariusza Policji.

Ulica Armii Krajowej

Wyjazd z dzielnicy Pakosz z ulicy Zagonowej od strony Armii Krajowej zamknięty przez około godzinę i czterdzieści minut godz. 10:00 – 11:40.  Wyjazd z części osiedlowo sklepowej także pozostaje zamknięty. Wyjazd z okolicznych bloków i dojazd/wyjazd ze sklepów będzie możliwy od strony ul. Chęcińskiej. Dojazd/wyjazd z nowego bloku przy ul. Armii Krajowej będzie niemożliwy w godzinach 10:00 – 11:40.

Skrzyżowanie Żytnia/Żelazna/Armii Krajowej/Grunwaldzka

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu nie zostanie wyłączona na czas biegu. W ciągu ul. Grunwaldzkiej na jezdni południowej ustawione zostaną znaki drogowe, które będą zakazywać kierowcom skrętu w lewo w ul. Żelazną. Podobnie na zachodniej jezdni ul. Żytniej, będą ustawione znaki uniemożliwiające skręt w prawo w ul. Żelazną. Na czas tymczasowej organizacji ruchu funkcjonariusze Policji pilnują bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.

ul. Sienkiewicza

Na tej ulicy (na wszystkich jej odcinkach) w celu ograniczenia ruchu pieszych między latarniami zostaną rozwieszone taśmy biało-czerwone. Na ulicach przecinających ul. Sienkiewicza, na których dopuszczony jest ruch pojazdów dodatkowo ustawione będą zapory U-20 (bez znaku B-1). Rozwiązanie takie pozwoli na przepuszczanie pojazdów chcących przeciąć w/w ulicę.

Staszica / Zamkowa 

Zamknięcie dojazdu od strony ul. Solnej. Ulice te będą zamknięte przez krótki okres czasu więc, nie przewiduje się innego dodatkowego zabezpieczania trasy.

Jana Pawła II / Czerwonego Krzyża / Wesoła / Mickiewicza / Plan Wolności

Dojazd do ul. Czerwonego Krzyża będzie zamknięty. Ulicą Jana Pawła II będzie można dojechać do wysokości parkingu przy Bazylice Katedralnej / Radiu eM.

Rondo im. Grudzińskiego 

Na rondzie zamknięty będzie tylko zewnętrzy pas ruchu miedzy ul. Czarnowska i Paderewskiego, jednak aby zapewnić pełne bezpieczeństwo ruch zostanie skierowany na jeden pas ruchu już na ul. 1 – maja, tak aby uniknąć niemożliwego/niebezpiecznego na tym rondzie zmieniania pasów ruchu.

Czarnowska

Ul. Czarnowska będzie zamknięta tylko dla pojazdów jadących od strony z ul. Żelaznej / Gosiewskiego. Jednak nie będzie możliwości także wjazdu/wyjazdu z ul. Panoramicznej bez zgody funkcjonariusza Policji. 

Skrzyżowanie Czarnowska / Żelazna

Na tym skrzyżowaniu nie będzie  możliwości skrętu w ul. Czarnowską oraz nie będzie możliwy wjazd na to skrzyżowanie z ul. Żelaznej od strony hotelu Best Western. Taka organizacja ruchu potrwa godzinę i 40 minut (10:00 – 11:40). Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu powinna być włączona.

ul. Krakowska (od Armii Krajowej do ul. Fabrycznej)

Na ulicy Krakowskiej zamknięta będzie jedynie jezdnia wschodnia (wjazdowa do Kielc), a ruch dwukierunkowy będzie odbywał się jezdnią zachodnią na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Fabrycznej. Odcinek między ul. Jagiellońską i Armii Krajowej będzie jednokierunkowy.

Ustawienie separatorów U-21 na odcinku od Jagiellońskiej w kierunku ul. Fabrycznej zaplanowano od soboty 7 maja od godziny 20:00, natomiast przełożenie ruchu na jedną jezdnię na godzinę 7:00 (8 maja). Od 7 maja, od godziny 20:00 na tym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości 40 km/h

Skrzyżowanie z ul. Mielczarskiego

Wjazd/Zjazd z jezdni zachodniej będzie odbywał się bez zmian. Jedyną zmianą na tym skrzyżowaniu będzie ustawienie zapór U-20 + B-1 uniemożliwiających wjazd od ul. Mielczarskiego na wschodnią jezdnię ul. Krakowskiej oraz znaku C-2 nakaz skrętu w prawo z ul. Mielczarskiego na zachodnia jezdnię ul. Krakowskiej.

Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską

Na tym skrzyżowaniu będzie kończyć się przełożenie ruchu jednojezdniowego na ul. Krakowskiej. Pojazdy jadące od Krakowa będą mogły skręcić jedynie w ul. Jagiellońską. Z kolei z ul. Jagiellońskiej będzie można skręcić tylko w ul. Krakowską w prawo w kierunku Fabrycznej.

Skrzyżowanie z ul. Podklasztorną

Na tym skrzyżowaniu ruch będzie kierowany przez funkcjonariuszy. Sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb „żółte pulsacyjne”. Wyjazd ze sklepu LIDL i wjazd do niego będzie możliwy tylko za zgodą funkcjonariusza policji kierującego ruchem na tym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie z ul. Fabryczną 

Na tym skrzyżowaniu będzie rozpoczynać się przełożenie ruchu dwukierunkowego na ruch jednojezdniowego na ul. Krakowskiej. Pojazdy jadące w kierunku centrum miasta od Krakowa  będą kierowane na skrajnie prawy pas  ruchu przed wjazdem na skrzyżowanie, a następnie kierowane separatorami U-21 na drugą jezdnię. Sygnalizacja świetlna będzie wyłączona a ruchem będzie kierował funkcjonariusz policji.

PARKINGI DLA UCZESTNIKÓW

  1. Aleja Legionów – przy amfiteatrze.
  2. Aleja Legionów – przy skrzyżowaniu z Gagarina
  3. Przy Kolporter Arena od strony Ściegiennego – brak możliwości wjazdu/wyjazdu w godzinach 9:30 – 13:00
  4. Przy szkołach przy ul. Gagarina Przy Cmentarzu przy ul. Ściegiennego (na wys. Pomnika Hommo Homini) Przy stadionie lekkoatletycznym MOSiR.

Przepraszamy z utrudnienia w ruchu, jednocześnie prosimy Państwa o zrozumienie i zachęcamy do przyłączenia się do kibicowania biegaczom przy trasie półmaratonu.

trasa_czysta

sponsorzy3